Sprawdzony partner w biznesie i w życiu
zaufanie
doświadczenie
skuteczność
05.09.19 in Prawo ubezpieczeń

Czy poszkodowany ma prawo do zwrotu kosztów sporządzenia tzw. prywatnej opinii przez eksperta?

Jak wynika z uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego, wydanej w dniu 2 września 2019 r., w sprawie rozpoznawanej pod sygn. akt: III CZP 99/18: „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych…
29.08.19 in Podatki, Prawo gospodarcze

Biała lista podatników VAT – co to takiego?

W dniu 1 września 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,…
08.08.19 in Prawo umów, Prawo cywilne

Czy darowiznę można odwołać?

Praktycznego znaczenia umowy darowizny nie można przecenić. W naszej kulturze głęboko zakorzeniony jest przecież zwyczaj ofiarowania upominków, aby podkreślić uroczysty charakter zdarzeń (święta, urodziny, ślub). Z prawnego punktu widzenia to…