Category

Prawo cywilne

Prawo umówPrawo cywilne
31.07.19

Bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w pytaniach i odpowiedziach

Wbrew pozorom, sytuacje, gdy lokal mieszkalny jest zajmowany bez tytułu prawnego, mają miejsce dość często.…
Read More
PodatkiPrawo cywilne
19.05.19

Odpowiedzialność podatkowa rozwiedzionego małżonka

Wstęp Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa precyzują zasady odpowiedzialności rozwiedzionych…
Read More
Prawo cywilne
24.01.19

Ustanowienie rozdzielności majątkowej na żądanie wierzyciela jednego z małżonków

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca…
Read More

Facebook