Hubert Lipiński

radca prawny

Ewelina Mierzwicka

adwokat

Hubert Lipiński

radca prawny

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Począwszy od 2013 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W 2017 r. złożył egzamin zawodowy i uzyskał tytuł radcy prawnego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym. Posiada doświadczenie w sprawach związanych z ochroną praw własności intelektualnej oraz ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Prowadził szkolenia z zakesu ochrony danych osobowych. Reprerezentuje klientów - zarówno polskich, jak i zagranicznych - w negocjacjach oraz w sporach sądowych i w postępowaniach przed organami administracji.

Włada biegle językiem angielskim.

+48 660 529 496
h.lipiński@lm-kancelaria.pl

Ewelina Mierzwicka

adwokat

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu podatków i doradztwa podatkowego organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Począwszy od 2012 r. jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. W 2015 r. złożyła egzamin zawodowy i uzyskała tytuł adwokata.

W swojej praktyce zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych oraz obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego. Posiada doświadczenie w transakcjach związanych z łączeniem, podziałem i przekształceniem spółek prawa handlowego, reprezentując zarówno zbywców, jak i nabywców aktywów, w tym nieruchomości. Doradzała w procesach związanych z przygotowaniem przedsiębiorstw rodzinnych do przejęcia zarządu przez kolejne pokolenie (sukcesja).

Włada biegle językiem angielskim. Posługuje się także językiem francuskim i językiem hiszpańskim.

+48 696 452 211
e.mierzwicka@lm-kancelaria.pl