Podatki

Zmiana oznaczeń stawek VAT na kasie fiskalnej od dnia 31 lipca 2019 r.

W dniu 1 maja 2019 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie wprowadza m.in. nowe zasady dotyczące przyporządkowania oznaczeń literowych od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku.

W myśl § 6. ust. 5 rozporządzenia, podatnicy, prowadząc ewidencję za pomocą kas rejestrujących, przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

  1. literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  2. literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  3. literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  4. literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  5. literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  6. literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących utraciło moc. Kwestię przyporządkowania oznaczeń literowych do stawek podatku lub zwolnienia od podatku traktowało ono nieco bardziej liberalnie, wskazując, że literze „A” powinna zostać przyporządkowana stawka podstawowa podatku, natomiast literom od „B” do „G” powinny odpowiadać pozostałe stawki podatku stosowane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku. Wartości 0% (tzw. zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należało przyporządkować dowolną wolną literę, z wyjątkiem litery „A”, przy czym przyporządkowanie odpowiedniej litery dla tego rodzaju sprzedaży serwisant winien był odnotować w książce kasy.

Wobec powyższych zmian, użytkownicy kas fiskalnych powinni zwrócić uwagę, czy zastosowane przez nich przyporządkowanie liter do stawek podatku lub zwolnień od podatku jest zgodne z nowymi przepisami. Zgodnie, bowiem, z dyspozycją § 59. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

Autor: adwokat Ewelina Mierzwicka

Facebook