Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zdecydowanie najczęściej wybieranym rodzajem spółki ze wszystkich spółek prawa handlowego w Polsce. W każdym kwartale rejestruje się około 10.000 takich spółek. Oczywiście, największą zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przyczyną jej popularności jest daleko idące bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w tej właśnie formie. W pierwszej bowiem kolejności, to spółka ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Wprawdzie członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki; jeżeli jednak w odpowiednim czasie zgłoszą wniosek o ogłoszenie jej upadłości, mogą stosunkowo łatwo się od tej odpowiedzialności uwolnić. Ogromną zaletą spółki z o.o. jest też relatywnie niewielki koszt jej zawiązania i zarejestrowania.

Istnieją dwa podstawowe sposoby na założenie spółki z oo. O tym, który sposób wybrać i jak założyć spółkę zoo decydują w największej mierze potrzeby wspólników, którzy spółkę zawiązują. Co niezwykle istotne, aktualnie oba sposoby wymagają złożenia wniosku o zarejestrowanie spółki z formie elektronicznej. Tradycyjne formularze odeszły już niepamięć. Podobnie jak aktualność utraciło w części pytanie: jak założyć spółkę zoo przez internet. Wynika to z faktu, że wniosek o wpis spółki do KRS zawsze musi być złożony prze Internet – niezależnie od wybranego sposobu rejestracji spółki. Jeden ze sposobów jest jednak w 100% elektroniczny, drugi wymaga zaś fizycznej wizyty u notariusza. O tym, ile kosztuje założenie spółki z o.o. również decyduje wybrany sposób jej rejestracji.

Jeżeli intencją wspólników jest jak najszybsze rozpoczęcie działalności, najlepiej wybrać rejestrację spółki online przez system S24. Przy wyborze tego sposobu, spółkę mamy zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS już następnego dnia po dniu złożeniu wniosku. Rejestrację spółki w tym trybie należy rozpocząć od założenia konta w portalu. Konto powinni mieć założone wszyscy wspólnicy spółki. Po zalogowaniu się do portalu, należy wypełnić formularz elektroniczny. Uzupełniamy tam w pierwszej kolejności nazwę i formę prawną spółki, którą chcemy zarejestrować. Za pomocą wymienionego systemu można bowiem rejestrować również inne rodzaje spółek (jawną czy komandytową). Następnie przechodzimy do przygotowywania niezbędnych dokumentów i zaczynamy od uzupełniania umowy spółki. W przypadku wyboru tego sposobu rejestrowania spółki z o.o., w systemie funkcjonuje z góry narzucony formularz umowy spółki, który można tylko w niewielkim stopniu modyfikować. To największa wada rejestrowania spółki za pomocą systemu S24 – istnieją daleko idące ograniczenia co do treści umowy spółki. W treści umowy spółki wspólnicy wybierają m.in. sposób reprezentacji spółki oraz uzupełniają przedmiot działalności spółki (PKD). Dla zdecydowanej większości przedsiębiorców narzucona w przez system treść umowy będzie wystarczająca. Umowę spółki podpisują wszyscy wspólnicy. Nie muszą mieć oni podpisów elektronicznych, wystarczą profile ePUAP. Po uzupełnieniu umowy spółki, wspólnicy przechodzą do przygotowywania pozostałych dokumentów niezbędnych do zarejestrowania spółki. Są to: oświadczenie o pokryciu wkładu oraz lista wspólników, które generuje się za pomocą systemu. Poza nimi należy wprowadzić do systemu również dokumenty przygotowane własnoręcznie: oświadczenie o tym, czy spółka jest cudzoziemcem, oświadczenia członków zarządu o zgodzie na powołanie do pełnienia funkcji oraz o ich adresie do doręczeń a także listę osób obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu (najczęściej będą to wspólnicy spółki). Te dokumenty należy wprowadzić do systemu w formacie pdf. Po uzupełnieniu i podpisaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, można przejść do zakładki „wnioski” i wypełnić wniosek o wpis spółki do KRS załączając wymienione wyżej dokumenty. Po uzupełnieniu i podpisaniu wniosku należy przejść do płatności. W przypadku rejestrowania spółki z o.o. tym sposobem wniosek o wpis do KRS podlega opłacie w kwocie 250 zł. Do tej kwoty należy doliczyć 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dodatkowa oszczędność wynika z faktu, że umowa spółki w tym wypadku nie wymaga formy aktu notarialnego, zatem nie ma konieczności uiszczania taksy notarialnej.

Jeżeli jednak spółka ma służyć bardziej złożonemu celowi gospodarczemu i narzucony w systemie S24 wzór umowy spółki jest niewystarczający, wspólnicy mogą wybrać drugi sposób zarejestrowania spółki, który powinien rozpocząć się od wizyty u notariusza.  Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli nie zostaje zawarta w systemie S24, koniecznie musi mieć formę aktu notarialnego. W tym przypadku wspólnicy mają dużą swobodę w kształtowaniu jej treści. Jedynym ograniczeniem jest zgodność z regulacjami Kodeksu Spółek Handlowych. Ten jednak pozostawia wspólnikom sporą dowolność. Po zawarciu umowy spółki wniosek o wpis spółki do KRS składa się za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. W tym systemie również należy utworzyć konto, a następnie wypełnić wniosek o wpis spółki do KRS. Co istotne, do systemu nie wprowadza się skanu aktu notarialnego zawierającego umowę spółki. Notariusz wprowadzi akt do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN), a rejestrując spółkę za pomocą portalu wystarczy podać numer CREWAN. Portal umożliwia również uiszczenie opłaty od wniosku. Wybierając ten rodzaj rejestracji, wspólnicy muszą liczyć się z kosztem 500 zł oraz dodatkowymi 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Rejestracja spółki nie następuje następnego dnia. Czas oczekiwania na rozpoznanie wniosku wynosi, w zależności od sądu, od kilku tygodni do nawet 3 miesięcy. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że po zawarciu umowy spółki powstaje tzw. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która, po nadaniu numeru NIP, może już prowadzić działalność gospodarczą, pomimo braku wpisu w KRS. O tym więc, jak założyć spółkę zoo krok po kroku i jak otworzyć spółkę zoo decyduje wybrany przez wspólników sposób rejestracji spółki.

Zakładanie spółek zoo to jedna z naszych specjalizacji, podobnie jak obsługa prawna spółek prawa handlowego. Odpowiednie sformułowanie umowy spółki stanowi podstawę dobrze funkcjonującej spółki. Nie zawsze wspólnicy prawidłowo odczytują poszczególne postanowienia umowy spółki, które jednak mają bezpośredni wpływ na zakres ich praw i obowiązków. Często spotykamy się w praktyce z problemami i sporami, które wynikają wprost z niejasnego sformułowania lub błędnego zrozumienia postanowień umowy spółki. Warto powierzyć założenie spółki z o.o. doświadczonemu prawnikowi, który nie tylko pomoże w precyzyjnym uregulowaniu praw i obowiązków wspólników, ale też wyjaśni wszystkie wątpliwości i prawidłowo złoży wniosek o wpis do KRS.