Prowadzenie działalności gospodarczej w obecnych realiach to prawdziwe wyzwanie. Przepisy zmieniają się jak w kalejdoskopie, a coraz większa liczba obowiązków nakładanych na przedsiębiorców może przerażać. Dzisiaj już nawet bardzo niewielkie przedsiębiorstwa muszą spełniać daleko idące formalne wymogi prowadzenia działalności. Prowadzenie działalności gospodarczej nie polega jednak wyłącznie ma dbaniu o wypełnienie ustawowych obowiązków. To również podejmowanie codziennych decyzji we wszystkich aspektach działalności firmy, przykładowo, co do kontrahentów, co do pracowników, co do kierunków rozwoju. Warto te decyzje podejmować biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności. 

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców to jednak nie tylko doradzanie w bieżących sprawach związanych z działaniem firmy, jak np. negocjowaniem, sporządzeniem czy weryfikowaniem umów, wspieraniem w kwestiach pracowniczych czy dbaniem o to, aby przedsiębiorstwo działało w zgodzie ze wszystkimi przepisami. To również pomoc przy wyborze najlepszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, windykowanie zaległych należności od kontrahentów, obrona przed roszczeniami innych podmiotów, a zatem również – nierzadko – reprezentowanie w sporach sądowych, postępowaniach administracyjnych, a czasem nawet karnych.

Dzisiaj dobry prawnik to za mało. Przedsiębiorcom potrzebny jest sprawdzony partner i doradca w biznesie, pomagający podjąć najlepsze decyzje na wszystkich polach działalności firmy.

Obsługa prawna przedsiębiorców wymaga więc od prawnika niezwykle szerokiej wiedzy prawniczej i to z wielu obszarów prawa. Od prawa handlowego, przez prawo pracy, prawo cywilne aż po branżowe przepisy związane z działalnością konkretnej firmy. Rozległa wiedza z dziedziny prawa musi być jednak poparta odpowiednią wiedzą ekonomiczną, podatkową oraz osobistymi cechami prawnika, pozwalającymi skutecznie negocjować w imieniu przedsiębiorcy i bronić jego interesów. Obsługa prawna przedsiębiorstwa, świadczona przez właściwą osobę, będzie więc nieocenioną pomocą i zapewni stabilny i bezpieczny rozwój firmy.

Jednocześnie, obsługa prawna firm nie musi być bardzo droga.

Nie istnieje z góry ustalony cennik obsługi prawnej firmy. Cena zależy od zakresu obsługi, wielkości obsługiwanego przedsiębiorstwa, branży, w której firma działa oraz przyjętego systemu rozliczeń. Jeżeli w zakres świadczonej obsługi wchodzi reprezentowanie przedsiębiorcy w sporach sądowych, najczęściej wynagrodzenie za taką reprezentację ustalane jest osobno. Najczęstszymi stosowanymi systemami rozliczeń są rozliczenia: godzinowe, ryczałtowe i mieszane.

Wynagrodzenie godzinowe polega na tym, że prawnik świadczący obsługę prawną firmy wszystkie wykonane w miesiącu czynności na rzecz danego przedsiębiorcy ujmuje w szczegółowe zestawienie oraz rozlicza po ustalonej stawce na jedną godzinę świadczenia obsługi. Nasza kancelaria przyjmuje stawkę godzinową na poziomie 300 zł netto za jedną godzinę pracy.

Istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest to, że dla ustalenia wynagrodzenia prawnika nie ma znaczenia liczba przepracowanych przez niego godzin. Nie przewiduje się minimalnej ani maksymalnej liczby godzin świadczenia obsługi. Ustalamy stałą stawkę za świadczenie obsługi przez cały miesiąc. Wysokość tego rodzaju wynagrodzenia zawsze jest ustalana indywidualnie i podlega negocjacji. Jego wysokość zależy od potrzeb przedsiębiorcy, a zatem od zakresu świadczonej obsługi, skali działalności firmy czy branży, w której działa.

Rozliczenie mieszane łączy cechy wynagrodzenia godzinowego i ryczałtowego. Ustalamy z Klientem liczbę godzin do wykorzystania w ramach abonamentu (ryczałtu), którego wysokość jest stała, a po jego przekroczeniu naliczamy wynagrodzenie godzinowe. W tym wypadku również wysokość stawek jest ustalana indywidualnie.

Jednocześnie, kryterium finansowe, choć zdaję sobie sprawę, że jest bardzo istotne, nie powinno być najważniejsze przy wyborze Kancelarii, której powierza się obsługę prawną firmy. Zdecydowanie lepiej zapłacić nieco więcej za doradztwo najlepszej jakości. Z pewnością kwoty wydane na dobrą obsługę prawną firmy, zwrócą się błyskawicznie. Może to nastąpić na różne sposoby. Od dobrej skuteczności windykacji zaległych należności, przez zawieranie kontraktów na korzystniejszych warunkach, aż po uniknięcie odpowiedzialności wobec podmiotów, które formułują wobec obsługiwanego przedsiębiorcy określone roszczenia.

Skoro nie cena, to jakie kryteria należy brać pod uwagę przy wyborze obsługi prawnej dla firmy? Najistotniejsze cechy dobrego prawnika świadczącego obsługę firmy to rozległa wiedza prawnicza i ekonomiczna, doświadczenie w obsłudze podobnych podmiotów, zaangażowanie oraz skuteczność. Oczywiście, takie kryteria jak zaangażowanie i skuteczność danego prawnika lub całej kancelarii są bardzo trudno sprawdzalne. Doświadczenie jest jednak jak najbardziej weryfikowalne. Warto w tym zakresie skorzystać z opinii zaufanych, znajomych osób. Można również zacząć od  wyznaczenia okresu próbnego, aby zweryfikować czy dany prawnik lub kancelaria zaspokajają potrzeby przedsiębiorcy. Oczywiście, rzadko jest tak, że finansowe efekty powierzenia obsługi prawej odpowiedniemu podmiotowi przychodzą natychmiast. Schemat w każdym przypadku jest jednak taki sam i końcowo dobra obsługa prawna, choćby była kosztowna, zawsze przynosi przedsiębiorcy profity.