Jeśli jesteś mieszkańcem Bydgoszczy i poszukujesz adwokata, który wesprze Cię w podziale majątku, to nasza kancelaria pomaga Klientom przejść przez wszystkie etapy sprawy.

Weryfikacja majątku podlegającego podziałowi

Każdą sprawę o podział majątku wspólnego w Bydgoszczy rozpoczynamy od dokładnego audytu składu i wartości majątku, który należy podzielić. Nie zawsze jest to jasne, stronom często brakuje wiedzy o tym, co rzeczywiście podlega podziałowi i o realnej wartości majątku wspólnego. Weryfikujemy stan prawny składników majątku podlegającego podziałowi i oceniamy dokładną sytuację stron. Na podstawie tych działań dobieramy najlepszy sposób działania uwzględniając to, czy podział majątku następuje po rozwodzie, czy przed rozwodem.

Podział majątku u notariusza Bydgoszcz – majątek wspólny, spadek, zniesienie współwłasności

Podział majątku wspólnego nie musi wiązać się z wieloletnim sporem sądowym. Wiemy, że sprawy podziałowe budzą u stron skrajne emocje ze względu na to, że dotyczą najczęściej bliskich sobie osób i trudnych przeżyć. W kancelarii Lipiński Mierzwicka pomagamy Klientom przejść przez ten proces możliwie sprawnie, osiągając jednocześnie jak najlepsze warunki. Mamy doświadczenie zdobyte w setkach zakończonych sukcesem spraw i bez względu na trudność sprawy podejmujemy wyzwanie, kierując się myślą: siła argumentu, nie argument siły. Jeśli przed tobą podział majątku przed rozwodem lub po rozwodzie w Bydgoszczy, pomożemy kompleksowo na każdym etapie sprawy.

Opracowywanie projektów umów działowych

Treść umowy o podział majątku powinna odzwierciedlać wolę stron. Czuwamy nad tym, aby tak było, jednocześnie dbając o interesy Klienta. Pomagamy zrozumieć zawiłe prawnicze terminy i wyjaśniamy, z czym się wiążą. Opiniujemy także projekty sporządzone przez innych uczestników postępowania.

Prowadzenie postępowań sądowych

Nie zawsze stronom udaje się osiągnąć porozumienie na drodze negocjacji. W takim wypadku reprezentujemy Klientów w sądach wszystkich instancji. Sporządzamy pisma, bierzemy udział w rozprawach i negocjacjach. Na każdym etapie najważniejszy jest dla nas spokój i bezpieczeństwo Klienta.