Do kancelarii zgłosił się Klient – wspólnik spółki cywilnej działającej w sektorze sprzedaży wysoko wyspecjalizowanego sprzętu medycznego. Pozostali wspólnicy spółki podjęli uchwałę o wyłączeniu naszego Klienta ze spółki i wypłacili na jego rzecz kwotę 100.000,00 zł, która to kwota miała stanowić całkowite rozliczenie z tytułu jego udziału w spółce. Spółka nie miała dużego majątku materialnego. W jego skład wchodził w zasadzie tylko sprzęt biurowy. Pokaźny zysk generowała za pomocą skutecznej sieci sprzedaży i wysokim marżom. Nie posiadała żadnych mocy wytwórczych. Pomiędzy wspólnikami zaistniał spór co do tego, czy obliczając wartość wypłaty przysługującej występującemu wspólnikowi powinno brać się pod uwagę wyłącznie wartość składników materialnych, takich jak samochody i komputery, czy może jednak w wypłacanej kwocie powinno uwzględnić się także wartości niematerialne, takie jak renoma, pozycja rynkowa czy zdolność do generowania zysków w przyszłości. W tym przypadku wartość składników niematerialnych była wielokrotnie wyższa niż wartość składników materialnych. Pozostali wspólnicy stanęli na stanowisku, że wartość składników niematerialnych nie powinna mieć żadnego znaczenia.

Sprawą zajęli się wspólnie mec. Mierzwicka i mec. Lipiński. Ich zdaniem, wyjątkowo krzywdzące dla wykluczonego wspólnika było stanowisko zajęte przez pozostałych wspólników. Istnieją przecież spółki, które swojego majątku nie mają niemal wcale, ale nie przeszkadza im to w generowaniu wysokiego zysku. W takiej sytuacji wypłata biorąca pod uwagę jedynie składniki materialne stanowiłaby tylko niewielki ułamek rocznego zysku. W związku z powyższym prawnicy Kancelarii złożyli pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie o zapłatę pozostałej części należnego Klientowi świadczenia.

Po wymianie wielu pism, nie oczekując na wyrok Sądu, strony rozpoczęły rozmowy ugodowe. W ich efekcie zawarta została ugoda, mocą której na rzecz naszego Klienta zapłacona została dodatkowa kwota niemal pół miliona złotych.

Dzięki wsparciu prawników Kancelarii, Klient otrzymał kwotę niemal 5-krotnie wyższą, niż pierwotnie oferowali mu pozostali wspólnicy spółki.

Prowadzenie postępowań sądowych jest jedną z naszych najsilniejszych stron. Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji, jak nasz Klient, z pewnością możemy Ci pomóc.