I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka cookies (zwana dalej: „Polityką cookies”) strony http://www.lm-kancelaria.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”) jest skierowana do użytkowników Strony Internetowej i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.
 2. Administratorem cookies jest: Lipiński Mierzwicka Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu, ul. Szkolna 1/214, 61-832 Poznań, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000870525, NIP: 7831827786, REGON: 387611206 (dalej również: „Usługodawca”).

II. Zbierane informacje

 1. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane jego dotyczące. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz system Web Beacon oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. II.1 powyżej, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Zapamiętują one preferencje użytkownika, co pozwala na podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika.
 3. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.
 4. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę na urządzeniu użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki stron www zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.
 5. Jeśli użytkownik zamierza usunąć istniejące pliki cookie z urządzenia, może to uczynić korzystając z opcji przeglądarki stron www. Jeśli użytkownik zamierza usunąć poszczególne pliki cookies, może je wyszukać poprzez opcje swojej przeglądarki.
 6. Usługodawca korzysta z następujących rodzajów cookies (chyba, że wskazano inaczej):
  • Niezbędne pliki cookies – mają kluczowe znaczenie, umożliwiają użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej. Bez tych cookies Strona Internetowa, z której korzysta użytkownik, może nie wyświetlać się poprawnie. Są to pliki cookies zarejestrowanych użytkowników – niepowtarzalne identyfikatory nadawane każdemu użytkownikowi, używane do ich rozpoznawania w czasie odwiedzin na Stronie Internetowej oraz powrotu do witryny.
  • Wydajnościowe pliki cookies – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze Strony Internetowej. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Strony Internetowej.
  • Funkcjonalne pliki cookies – rejestrują wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają). Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu zapamiętywania zmian, których dokonał użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Strony Internetowej, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki cookies Usługodawca może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści).
 1. Google Analytics, o którym mowa w pkt. II.1 powyżej, to system analityki internetowej, umożliwiający wgląd w ruch Strony Internetowej.
 2. Web Beacon, o którym mowa w pkt. II.1, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta.
 3. Media społecznościowe stron trzecich mogą rejestrować informacje dotyczące użytkownika Strony Internetowej, na przykład wówczas, gdy użytkownik kliknie na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas wizyty na Stronie Internetowej. Usługodawcy nie kontrolują stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych użytkownik może znaleźć na ich stronie. Usługodawca rekomenduje zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich witryn przed przystąpieniem do ich użytkowania.

III. Wykorzystanie danych

Dane podane przez użytkownika, lub zbierane automatycznie Usługodawca wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika, lub
 4. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

IV. Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką cookies prosimy kierować:

V. Postanowienia końcowe

Zasady określone w Polityce cookies podlegają prawu polskiemu.