01

Case study – prowadzenie postępowań sądowych

Do kancelarii zgłosił się Klient - wspólnik spółki cywilnej działającej w sektorze sprzedaży wysoko wyspecjalizowanego sprzętu medycznego. Pozostali wspólnicy spółki podjęli uchwałę o wyłączeniu naszego Klienta ze spółki i wypłacili na jego rzecz kwotę 100.000,00 zł, która to kwota miała stanowić całkowite rozliczenie z tytułu jego udziału w spółce. Spółka nie miała dużego majątku materialnego. W jego skład wchodził w zasadzie tylko sprzęt biurowy. Pokaźny zysk generowała za pomocą skutecznej sieci sprzedaży i wysokim marżom. Nie posiadała żadnych mocy wytwórczych. Pomiędzy wspólnikami zaistniał spór co do tego, czy obliczając wartość...

Czytaj więcej
02

Case study – obsługa procesów budowlanych

Jedną z silnych specjalizacji Kancelarii jest obsługa procesów budowlanych w całej Polsce. Tym razem Klient - podwykonawca dużej inwestycji - miał problem z otrzymaniem wynagrodzenia za wykonane prace. Generalny wykonawca zarzucał naszemu Klientowi szereg wad wykonawczych. W związku z tym odmówił odebrania wykonanych robót, postanowił skorzystać z wykonawstwa zastępczego i powierzył usunięcie tych rzekomych wad podmiotowi trzeciemu. Następnie, Generalny wykonawca potrącił wartość tych prac z wynagrodzeniem naszego Klienta i odmówił jego wypłaty. Sprawą zajął się mec. Hubert Lipiński. Przygotowując się do procesu pomógł on w pierwszej kolejności zabezpieczyć odpowiedni materiał...

Czytaj więcej
03

Case study – dział spadku

Klientami Kancelarii zostali dwaj, spośród czterech spadkobierców po zmarłej niedawno osobie. W skład spadku wchodziła położona w Poznaniu zabudowana nieruchomość gruntowa o wartości około 1.650.000,00 zł. Wszyscy czterej spadkobiercy zgodni pozostawali co do tego, aby nieruchomość sprzedać. Klienci Kancelarii optowali za natychmiastową sprzedażą nieruchomości obawiając się rychłego spadku cen na rynku nieruchomości, podczas gdy pozostali dwaj spadkobiercy woleli poczekać 5 lat od daty nabycia spadku, aby uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla Klientów Kancelarii okres ten był zbyt długi. Spór co do daty sprzedaży nieruchomości był na tyle...

Czytaj więcej