01

Do kancelarii zgłosił się Klient - wspólnik spółki cywilnej działającej w sektorze sprzedaży wysoko wyspecjalizowanego sprzętu medycznego. Pozostali wspólnicy spółki podjęli uchwałę o wyłączeniu naszego Klienta ze spółki i wypłacili na jego rzecz kwotę 100.000,00 zł, która to kwota miała stanowić całkowite rozliczenie z tytułu jego udziału w spółce. Spółka nie miała dużego majątku materialnego. W jego skład wchodził w zasadzie tylko sprzęt biurowy. Pokaźny zysk generowała za pomocą skutecznej sieci sprzedaży i wysokim marżom. Nie posiadała żadnych mocy wytwórczych. Pomiędzy wspólnikami zaistniał spór co do tego, czy obliczając wartość...

Czytaj więcej
02

Jedną z silnych specjalizacji Kancelarii jest obsługa procesów budowlanych w całej Polsce. Tym razem Klient - podwykonawca dużej inwestycji - miał problem z otrzymaniem wynagrodzenia za wykonane prace. Generalny wykonawca zarzucał naszemu Klientowi szereg wad wykonawczych. W związku z tym odmówił odebrania wykonanych robót, postanowił skorzystać z wykonawstwa zastępczego i powierzył usunięcie tych rzekomych wad podmiotowi trzeciemu.Następnie, Generalny wykonawca potrącił wartość tych prac z wynagrodzeniem naszego Klienta i odmówił jego wypłaty. Sprawą zajął się mec. Hubert Lipiński. Przygotowując się do procesu pomógł on w pierwszej kolejności zabezpieczyć odpowiedni materiał dowodowy,...

Czytaj więcej