Zdajemy sobie sprawę z wyzwań i komplikacji, przed którymi stoi inwestor. Wiemy, jak możemy pomóc wykonawcy. Spory są nieodłącznym elementem inwestycyjnego procesu budowlanego. Nienależyte wykonanie, wady, uchybienie terminowi, czy brak zapłaty to tylko niektóre problemy, w których przezwyciężeniu pomagamy naszym Klientom. 

Zanim rozpoczęcie inwestycji budowlanej stanie się możliwe, konieczne jest uzyskanie stosownych uzgodnień, decyzji i pozwoleń. Pomagamy naszym Klientom sprostać tym wymaganiom i z sukcesem przebić się przez gąszcz przepisów.Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, reprezentujemy w sporach pomiędzy inwestorami i wykonawcami, a także podwykonawcami. Pomagamy odbiorcom realizować ich prawa, wynikające z nienależycie zrealizowanych robót budowlanych. Doradzamy w transakcjach dotyczących nieruchomości, w tym sporządzamy i opiniujemy niezbędne umowy.

W centrum naukowych zainteresowań radcy prawnego Huberta Lipińskiego leżą wszelkie aspekty przygotowania i realizacji inwestycji drogowych. Pomoc w realizacji projektów.

Nasza specjalizacja poparta wiedzą teoretyczną i praktyczną to klucz do Twojego sukcesu.

poprzedni case study następny case study poprzedni case study