2019 r. w Polsce orzeczono około 65.000 rozwodów. Zdecydowaną większość rozwiedzionych małżonków łączył ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Niejednokrotnie małżonkom, w czasie trwania małżeństwa, udało się zgromadzić znaczny dorobek. Po rozstaniu trzeba go podzielić, a interesy byłych małżonków bywają sprzeczne.

Jeżeli, pomimo rozwodu, małżonkowie pozostają zgodni, podział majątku może nastąpić w drodze zawartej pomiędzy nimi umowy. Niestety, skonfliktowane strony potrafią znaleźć porozumienie w kwestiach majątkowych. Spór może pojawić się na wielu płaszczyznach – począwszy od składu majątku wspólnego, przez wartość poszczególnych składników, aż po sposób przeprowadzenia samego podziału. Życie pisze różne scenariusze. Najczęściej podziałowi podlegają mieszkania, samochody czy oszczędności. Sytuacja komplikuje się, jeżeli mieszkanie obciążone jest hipoteką, samochód jest przedmiotem leasingu, jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, oszczędności pochodzą z darowizny od rodziców… A to jedynie wybrane okoliczności.

Jesteśmy specjalistami od trudnych podziałów. Wybrane zostały opisane w zakładce „Zobacz doświadczenie”. Uchroniliśmy wielu naszych Klientów przed nietrafionymi decyzjami i pomogliśmy rozpocząć nowy rozdział w życiu na własnych warunkach. Zastanawiasz się czy nawiązać z nami współpracę? Sprawdź, jak pomogliśmy innym.

poprzedni case study następny case study poprzedni case study