Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Najczęściej współwłasność powstaje w wyniku zawarcia małżeństwa (wspólność ustawowa małżeńska składników majątku nabytych przez małżonków) lub w związku z dziedziczeniem. To jednak nie wszystkie scenariusze, jakie może napisać życie.

 Jedną z najpopularniejszych form wykonywania działalności gospodarczej w Polsce jest spółka cywilna. Spółka cywilnanie posiada podmiotowości prawnej, zatem nie może nabywać składników majątku na własną rzecz. Cały majątek nabyty przez wspólników działających w ramach spółki cywilnej stanowi przedmiot ich współwłasności. Czas płynie, a ludzie się zmieniają. Niejednokrotnie byliśmy świadkami narastania między wieloletnimi, zgodnymi dotychczas, wspólnikami konfliktów, i to w najróżniejszych obszarach.

Coraz częściej pary nie decydują się na zawarcie małżeństwa, co jednak nie przeszkadza im w spełnianiu marzeń o własnym lokum – mieszkaniu czy też domu. Kiedy jednak drogi partnerów rozchodzą się, niejednokrotnie w dalszym ciągu łączy ich kredyt hipoteczny.

Skoro już nie można dłużej razemżyći pracować, jak się rozstać? Co z majątkiem? Te oczywiste pytania nie mają równie oczywistych odpowiedzi, a każda sytuacja jest inna. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, każdą sprawę traktujemy indywidualnie, a rozwiązanie szyjemy na miarę potrzeb Klienta.

poprzedni case study następny case study poprzedni case study