• Dział spadku

  Śmierć bliskiej osoby zawsze przynosi cierpienie. Niemniej bolesny potrafi być dział spadku po członku rodziny, partnerze, czy przyjacielu. Szczególnie wtedy, gdy spadkobiercy nie pozostają w... Czytaj więcej
 • Współwłasność

  Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Najczęściej współwłasność powstaje w wyniku zawarcia małżeństwa (wspólność ustawowa małżeńska składników majątku nabytych przez małżonków) lub... Czytaj więcej
 • Postępowania sądowo – administracyjne

  Nie zawsze można znaleźć kompromis i uniknąć postępowania sądowego bez uszczerbku dla własnych interesów. Nie w każdym wypadku państwo stoi po stronie obywatela.  Sprawne prowadzenie... Czytaj więcej
 • Obsługa prawna firm

  Prowadzenie własnej firmy to wyzwanie. Zwłaszcza na początku drogi przedsiębiorca napotyka wiele trudności, podejmuje decyzje i towarzyszą muliczne wątpliwości. Wybór najlepszej formy prawnej, sposób organizacji... Czytaj więcej
 • Nieruchomości i inwestycyjny proces budowlany

  Zdajemy sobie sprawę z wyzwań i komplikacji, przed którymi stoi inwestor. Wiemy, jak możemy pomóc wykonawcy. Spory są nieodłącznym elementem inwestycyjnego procesu budowlanego. Nienależyte wykonanie,... Czytaj więcej