• Audyt majątku podlegającego podziałowi

Wstępem do każdego postępowania działowego jest dokładna weryfikacja składu i wartości spadku podlegającego podziałowi. Innymi słowy, spadkobiercy muszą wiedzieć, co dzielą. Nierzadko okazuje się, że zainteresowani nie mają pełnej wiedzy o stanie spadku – o istnieniu niektórych składników, o ich stanie prawnym, czy też o ich wartości. Niemal każdego dnia spotykamy się z zaskoczeniem Klientów: „To prawa autorskie też podlegają dziedziczeniu?”, „Majątek wchodzący w skład przedsiębiorstwa spadkodawcy można podzielić?”, „Środki z polisy nie zaliczają się do masy spadkowej?”. Gdy skład spadku podlegającego podziałowi nie jest oczywisty, warto go ustalić w sposób niebudzący wątpliwości.

  • Prowadzenie negocjacji dotyczących działu spadku

Dział spadku nie musi być wieloletnią batalią sądową. Nie musi być traumatycznym przeżyciem. Nie musi być walką z najbliższymi. Każdy, nawet najbardziej skomplikowany dział spadku, może nastąpić w drodze umowy. Ale nie za wszelką cenę. Interesy naszych Klientów zawsze muszą być należycie chronione. Reprezentujemy naszych Klientów w najtrudniejszych nawet negocjacjach. Niejednokrotnie doprowadzaliśmy do zawarcia umowy, której treść na początku drogi wydawała się nieosiągalna. Siła argumentu, nie argument siły.

  • Opracowanie projektów umów działowych

Treść umowy o dział spadku zawsze zależy od woli stron. Pomagamy tak sformułować umowę, aby z jednej strony w pełni odzwierciedlała ich intencje, a z drugiej – chroniła ich interesy. Opiniujemy projekty umów sporządzone przez innych spadkobierców, zwracamy uwagę na ryzyka, rekomendujemy niezbędne zmiany. Umowy działowe bywają bardzo skomplikowane. Pomagamy naszym Klientom zrozumieć ich istotę i uzyskać satysfakcjonujące rozwiązanie.

  • Prowadzenie postępowań sądowych

Czasami osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe. Nieprzejednana postawa drugiej strony, roszczeniowość, brak zrozumienia, osobista uraza. Gdy polubowne rozwiązanie sporu nie jest możliwe, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. Reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji. Sporządzamy pisma, bierzemy udział w rozprawach, argumentujemy. Dbamy o komfort i bezpieczeństwo Klientów w toku postępowania sądowego.

Skontaktuj się z naszymi doradcami