• Audyt majątku podlegającego podziałowi Wstępem do każdego postępowania działowego jest dokładna weryfikacja składu i wartości spadku podlegającego podziałowi. Innymi słowy, spadkobiercy muszą wiedzieć, co dzielą. Nierzadko okazuje się, że zainteresowani nie mają pełnej wiedzy o stanie spadku - o istnieniu...
  • Audyt majątku podlegającego podziałowi Wstępem do każdego postępowania działowego, w tym znoszącego współwłasność, jest dokładna weryfikacja składu i wartości majątku, którego współwłasność strony znoszą. Najczęściej strony mają świadomość tego, co jest przedmiotem współwłasności. Jednakże ustalenie stanu prawnego składników majątku wspólnego,...
  • Reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również przed Sądem Najwyższym Każda sprawa jest dla nas równie ważna. Nie ma sporów za małych i za dużych. Przykładamy najwyższą wagę do najdrobniejszych szczegółów. Klient...
  • Bieżące doradztwo prawne związane z codzienną działalnością przedsiębiorców Kalkulowanie ryzyka i podejmowanie trudnych decyzji, stawianie czoła wyzwaniom i rozwiązywanie problemów to nieodzowne elementy prowadzenia każdego biznesu. Warto zatem mieć u boku doświadczonego doradcę. Pomagamy wybrać najkorzystniejszą formę prawną, przeprowadzamy procedurę...
  • Sporządzanie i opiniowanie kontraktów budowlanych Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego doskonale wiedzą, jak ważna jest precyzyjnie sformułowana umowa. W razie sporu, postanowienia umowne często przesądzają o jego wyniku. Wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania i opiniowania umów budowlanych przekładamy na bezpieczeństwo naszych Klientów....