• Postępowania w sprawach o dział spadku bywają jednymi z najbardziej skomplikowanych postępowań sądowych. Spadkobiercy często są sobą silnie skonfliktowani.  Nie są zgodni tak co do składu spadku, jak i wartości poszczególnych składników oraz sposobu dokonania działu. Z chwilą śmierci spadkodawcy,...
  • Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Taki stan rzeczy nazywamy współwłasnością. Współwłaścicieli mogą mieć zarówno ruchomości (np. samochody), jak i nieruchomości (działki, domy, mieszkania). Nie istnieje górna granica liczby współwłaścicieli. Jeden przedmiot może mieć dowolną ich liczbę....
  • Reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również przed Sądem Najwyższym Każda sprawa jest dla nas równie ważna. Nie ma sporów za małych i za dużych. Przykładamy najwyższą wagę do najdrobniejszych szczegółów. Klient...
  • Obsługa prawna firm Prowadzenie własnego biznesu to olbrzymia odpowiedzialność. Gąszcz przepisów i coraz więcej obciążeń to czynniki, które zdecydowanie utrudniają podejmowanie działalności gospodarczej. Warto w tej sytuacji zaufać sprawdzonemu partnerowi w biznesie. Dobry radca prawny dla firm kompleksowo obsłuży Twoje...
  • Sporządzanie i opiniowanie kontraktów budowlanych Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego doskonale wiedzą, jak ważna jest precyzyjnie sformułowana umowa. W razie sporu, postanowienia umowne często przesądzają o jego wyniku. Wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania i opiniowania umów budowlanych przekładamy na bezpieczeństwo naszych Klientów....