Zasady rozliczeń

Każda sprawa jest inna i do każdej sprawy oraz każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Zapewniamy obsługę prawną na najwyższym poziomie. Dlatego też z osobna ustalamy wynagrodzenie za prowadzenie każdego postępowania. Określając nasze wynagrodzenie, bierzemy pod uwagę takie okoliczności, jak: poziom skomplikowania sprawy, spodziewany nakład pracy oraz wartość przedmiotu sporu. Elastycznie podchodzimy do płatności. Jeśli chodzi o wynagrodzenie za prowadzenie postępowania sądowego, nasi Klienci mogą dokonać wyboru sposobu rozliczenia, według własnych preferencji i potrzeb. Pierwszym sposobem może być jednorazowo płatne wynagrodzenie ryczałtowe za poprowadzenie całej sprawy. Drugim sposobem jest miesięcznie rozliczane wynagrodzenie godzinowe, w zależności od wykonanych czynności. W tym wypadku, zawsze przed dokonaniem czynności, informujemy o tym, ile czasu będziemy musieli poświęcić, a Klient, na koniec miesiąca, otrzymuje precyzyjne rozliczenie czasu pracy spędzonego nad konkretną sprawą. W okolicznościach konkretnej sprawy godzimy się, aby częścią naszego wynagrodzenia było tzw. success fee, czyli wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy. Ten sposób rozliczenia nie może być jednak jedynym, ponieważ jest on niezgodny z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego i Kodeksem Etyki Adwokackiej. W przypadku jednorazowych czynności, takich jak porada prawna, weryfikacja czy sporządzenie umowy, czy analiza akt sprawy, zawsze, przed przystąpieniem do pracy, określamy wynagrodzenie, dając Klientowi prawo do zaakceptowania stawki bądź rezygnacji z usługi.

Wynagrodzenie ryczałtowe (jednorazowe) 

W przypadku ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego za prowadzenie sprawy, co do zasady, płatność następuje z góry, przed zainicjowaniem postępowania. Rozumiemy jednak problemy Klientów i nie wykluczamy rozłożenia naszego wynagrodzenia na raty. Minimalne stawki wynagrodzenia za prowadzenie sprawy określają Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawach opłat za czynności radców prawnych i za czynności adwokackie. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 1. do 500 zł – 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 3.  powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 9. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Jeżeli sprawa ma skomplikowany charakter, wynagrodzenie może jednak zostać ustalone w wyższej stawce. Przykładowe stawki w innych sprawach:

 1. jednorazowa porada prawna – od 300 zł netto (369 zł brutto);
 2. weryfikacja umowy – od 500 zł netto (615 zł brutto);
 3. udział w rozprawie – od 500 zł netto(615 zł brutto);
 4. rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – od 2400 zł netto (2952 zł brutto);
 5. stwierdzenie nabycia spadku – od 3000 zł netto (3690 zł brutto);
 6. dział spadku/podział majątku wspólnego – od 10.000 zł netto (12.300 zł brutto);
 7. sprawy frankowe – od 12.000 zł netto (14.760 zł brutto).

Wynagrodzenie godzinowe

W sprawach, w których trudno oszacować nakład pracy naszych prawników lub w zakresie świadczenia stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych preferujemy stawkę godzinową, która wynosi od 250 zł netto za jedną godzinę pracy adwokata lub radcy prawnego. Rozliczenie godzinowe odbywa się miesięcznie, a Klient, do 10 dnia następnego miesiąca, otrzymuje zestawienie wszystkich wykonanych czynności wraz ze wskazaniem liczby przepracowanych godzin przy danej czynności.

Premia od sukcesu

W bardziej skomplikowanych sprawa dotyczących większych kwot, często godzimy się na połączenie wynagrodzenia ryczałtowego oraz premii od sukcesu oznaczanej jako procent uzyskanej dla Klienta kwoty. Sukces rozumiany jest jako uzyskanie korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia. Wysokość premii od sukcesu zależy od rodzaju oraz wysokości przedmiotu sprawy i wynosi od 3% Rozliczenie takie preferujemy w sprawach o podział majątku wspólnego, o dział spadku lub o stwierdzenie nabycia spadku – w razie istnienia sporu spadkobierców (np. podważania testamentu), lecz nie wykluczamy jej także w innych sprawach. Im większa jest wartość dzielonego majątku, tym premia od sukcesu będzie procentowo niższa. Przykładowo, w sprawie o zwrot pożyczki w kwocie 330.000,00 zł, wynagrodzenie zostało ustalone jako suma wynagrodzenia ryczałtowego w kwocie 15.000,00 zł brutto i 8% premii od wygranej.