Postępowanie w sprawie działu spadku w Poznaniu

Postępowania dotyczące działu spadku bywają bardzo skomplikowane. Także ze względu na to, że dotyczą najczęściej bliskich, ale skonfliktowanych ze sobą osób. Stronom nierzadko trudno jest  znaleźć porozumienie, a pomoc sprawdzonej kancelarii prawnej może okazać się niezbędna. Spadkobiercy mogą dokonać działu spadku umową lub na drodze postępowania sądowego. Wspieramy Klientów w obu tych przypadkach.

Notarialny dział spadku

Strony mogą dokonać działu spadku umownie lub na drodze postępowania sądowego. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowa powinna przybrać formę aktu notarialnego. Dział spadku u notariusza w Poznaniu jest zdecydowanie szybszą i prostszą drogą, lecz możliwą tylko w przypadku, gdy strony potrafią osiągnąć porozumienie co do wszystkich aspektów działu. Nawet jeżeli umowny dział spadku nie wymaga formy aktu notarialnego, warto dokonać działu spadku u notariusza w Poznaniu, aby dokument był prawidłowo przygotowany, a strony miały świadomość jego późniejszych skutków.

Sądowy dział spadku

W każdym wypadku strony mogą zdecydować się na sądowy dział spadku, a w przypadku braku porozumienia, sądowy dział spadku pozostaje koniecznością. Procentowy podział spadku zawsze musi odnosić się do części, w której każdy ze spadkobierców nabył spadek. Sprawę o dział spadku, zawsze rozpoznaje sąd rejonowy, niezależnie od wartości składników dzielonego spadku. Postępowanie sądowe rozpoczyna się od złożenia wniosku o dział spadku, a uprawnionym do jego złożenia jest każdy ze spadkobierców. Skład i wartość spadku określa sąd, przeprowadzając w tym zakresie postępowanie dowodowe. Decydując o dziale spadku, sąd bierze pod uwagę interesy wszystkich stron postępowania oraz wolę spadkodawcy.

Istnieją trzy podstawowe sposoby dokonania działu spadku w Poznaniu. Podstawowym, preferowanym sposobem jest podział fizyczny rzeczy wchodzącej w skład spadku. Jeżeli jest to niemożliwe lub w danej sytuacji niecelowe, sąd może przyznać rzecz wchodzącą do spadku na wyłączną własność jednego ze spadkobierców z obowiązkiem spłaty pozostałych lub nawet orzec o sprzedaży takiej rzeczy i podziale środków uzyskanych ze sprzedaży.