Jak wskazywałem we wcześniejszym wpisie, zasadą jest, że sądowy dział spadku obejmuje cały spadek, natomiast umowny może dotyczyć tylko jego części (sądowy dział spadku może dotyczyć jego części tylko z ważnych powodów). Powstaje więc pytanie, kiedy w interesie stron będzie leżało zawarcie umowy o częściowy dział spadku.

Częściowy dział spadku może być pomocny szczególnie w sytuacji, gdy w skład spadku wchodzą zarówno pieniądze, ruchomości, jak i nieruchomości. Często zdarza się, że spadkobiercy pieniądze i ruchomości chcą podzielić od razu, natomiast nieruchomość wystawić na sprzedaż i podzielić między siebie dopiero środki uzyskane z jej sprzedaży. W umowie o częściowy dział spadku można nie tylko przewidzieć postanowienia dotyczące podziału poszczególnych składników spadku pomiędzy spadkobierców, ale również zastrzec warunki sprzedaży nieruchomości, zasady sprawowania zarządu nad nieruchomością do czasu jej sprzedaży czy ponoszenia kosztów jej utrzymania. Dobrze przygotowana umowa o częściowy dział spadku pozwala więc na uniknięcie konfliktów i nieporozumień także co do majątku, który tą umową dzielony nie jest.