Wybór prawnika, który będzie prowadził naszą sprawę, często ma niebagatelne znaczenie. Powierzamy mu sprawy, które nierzadko decydują o dalszym życiu, losach firmy czy nawet pozbawieniu wolności na wiele lat. Wybór kancelarii na rynku jest ogromny. Klienci mogą wybierać spośród kancelarii adwokackich, radcowskich i adwokacko-radcowskich.

I. Kancelaria adwokacka, radcowska, a może adwokacko-radcowska?

W tym kontekście należy wyjaśnić różnicę pomiędzy kancelarią adwokacką, radcowską a adwokacko-radcowską. Zawód adwokata powszechnie kojarzony jest dzisiaj ze sprawami karnymi i rodzinnymi. Domena radcy prawnego, w powszechnym odbiorze, to obsługa prawna firm. Takie postrzeganie, choć dziś już zdecydowanie błędne, ma swoje uzasadnienie historyczne i spotykamy się z nim na co dzień w naszej pracy i w kontakcie z Klientami. Polski system świadczenia pomocy prawnej i zawodów prawniczych jest skomplikowany w porównaniu z innymi krajami. Wyróżniamy, bowiem, odrębne zawody radcy prawnego i adwokata, podczas gdy w większości krajów (choć nie we wszystkich) istnieje jeden zawód zajmujący się świadczeniem pomocy prawnej. Pomijając historyczny rozwój tych zawodów, obecnie najistotniejsze jest to, że kompetencje radców prawnych oraz adwokatów są dziś niemalże identyczne. Najistotniejszą różnicą pozostaje fakt, że radcowie prawni mogą pozostawać w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, zaś adwokaci nie.. Aktualnie więc pozostaje bez większego znaczenia, czy naszą sprawę powierzymy adwokatowi czy radcy prawnemu. Kancelaria adwokacka lub radcowska to taka tworzona odpowiednio przez adwokatów lub radców prawnych. Kancelarię adwokacko-radcowską tworzą zarówno adwokaci jak i radcowie prawni. Mogą oni wspólnie wykonywać zawód w ramach jednej kancelarii.
Istnieją na rynku także podmioty niefachowe, podszywające się pod kancelarie adwokackie czy radcowskie, ale prowadzone nie przez adwokatów ani radców, lecz osoby co najwyżej z ukończonymi studiami prawniczymi. Takie podmioty należy od razu wykluczyć, choć mogą one kusić nieco niższą ceną usługi (lecz i to nie jest regułą).

II. Jak wybrać kancelarię adwokacką i na co zwrócić uwagę wybierając kancelarię adwokacką?

Wybór kancelarii adwokackiej czy też radcowskiej nie jest łatwy. O tym, jak wybrać kancelarię adwokacką i na co zwrócić uwagę wybierając kancelarię adwokacką decydują potrzeby Klienta. Wybierając kancelarię, należy pamiętać o tym, że nie ma prawników, którzy znają się na wszystkich gałęziach prawa, a specjalizacja prawników jest rzeczą naturalną i korzystną dla Klientów. Prawnik zajmujący się na co dzień prawem energetycznym nie poprowadzi sprawy o rozwód, podobnie jak prawnik specjalizujący się w prawie karnym nie będzie najlepszym wyborem do prowadzenia sprawy o zasiedzenie. Ciągle rosnąca liczba przepisów powoduje, że prawnicy, podobnie jak lekarze, muszą się specjalizować. Dlatego, wybierając kancelarię, warto zweryfikować jej specjalizacje. Takie informacje najczęściej widoczne są na stronie internetowej kancelarii; można również zwrócić się do samej kancelarii z prośbą o udzielenie takiej informacji.

Nie mniej istotne jest zaangażowanie kancelarii w prowadzenie sprawy, poszukiwanie najlepszych rozwiązań oraz skuteczność. W tym zakresie najczęściej dobrze działa system poleceń. Jeżeli dana kancelaria skutecznie poprowadziła jedną sprawę, istnieje szansa, że prawnicy tej kancelarii podobnie podejdą do kolejnej sprawy. W żadnym razie to nie jest oczywiście gwarancja sukcesu, ponieważ każda sprawa jest inna. Raczej stanowi wyraz podejścia kancelarii do Klienta i jego sprawy. Najważniejsze w relacji pomiędzy pełnomocnikiem a Klientem jest zaufanie. Jeżeli klient nie ufa swojemu pełnomocnikowi – czas na jego zmianę. Aby zweryfikować podejście do Klienta i sprawy, poza systemem poleceń, można również umówić się na spotkanie i samemu te okoliczności potwierdzić.

Dla wielu Klientów istotne znaczenia ma cena usługi, choć, jak pokazują badania rynkowe, nie jest to czynnik kluczowy przy wyborze kancelarii – i dobrze. Kancelarie nie mają najczęściej z góry ustalonych cenników i wysokość honorarium ustalają z uwzględnieniem takich czynników jak: spodziewany nakład pracy, poziom skomplikowania zagadnienia, wartość przedmiotu sporu itd. Różne są także systemy rozliczeń: ustalony z góry ryczałt, wynagrodzenie godzinowe czy też premia od sukcesu (która może być jednak tylko jednym ze składników honorarium). Rozpiętość cenowa poszczególnych Kancelarii potrafi być duża. Jeżeli jednak mamy do określonej kancelarii zaufanie, warto zapłacić więcej. Wyższe wynagrodzenie proponują również zazwyczaj duże kancelarie oraz te, ściśle wyspecjalizowane. Warto jednak powierzyć sprawę specjaliście z danego obszaru.

III. Jak sprawdzić czy kancelaria jest dobra?

Weryfikacja poszczególnych kancelarii może nie być prosta, ale istnieją sposoby jak sprawdzić czy kancelaria jest dobra. Pierwszy, najbardziej popularny sposób, to wykorzystanie systemu poleceń. Jeżeli jeden Klient kancelarii jest zadowolony, istnieje szansa, że kolejni również będą. Można też weryfikować strony internetowe poszczególnych kancelarii. Duża ich liczba na swojej stronie prezentuje swoje doświadczenie i specjalizację. Dodatkowo, niektóre kancelarie prowadzą specjalistyczne blogi. Można również umówić się na spotkanie i osobiście zweryfikować, czy dany adwokat lub radca spełnia oczekiwania. Nie zawsze za jakością danej kancelarii przemawia jej wielkość czy też siedziba. Kancelarie adwokackie i radcowskie nie mają narzuconych obszarów działania (jak np. komornicy). Nawet, jeżeli kancelaria ma siedzibę w innym, czasem odległym, mieście, lecz jest wyspecjalizowana w danej dziedzinie i budzi zaufanie – warto jej zaufać niezależnie od siedziby. Nie ma, natomiast, otwartych i weryfikowalnych statystyk skuteczności poszczególnych prawników i kancelarii, pozwalających czynić wiarygodne porównania. Wynika to z faktu, że każda sprawa jest inna i skuteczność prawnika jest trudno porównywalna. Istnieją jeszcze rankingi kancelarii przygotowywane przez ogólnopolskie media. Rankingi te dotyczą jednak najczęściej wielkości kancelarii mierzonej liczbą zatrudnionych prawników lub wysokością przychodu. Te rankingi skupiają jednak najczęściej największe kancelarie w Polsce. Wielkość kancelarii może być czynnikiem istotnym jedynie przy bardzo dużych zadaniach, wymagających zaangażowania dużej liczby prawników, najczęściej różnych specjalności. Chodzi tu przede wszystkim o bardzo duże przedsięwzięcia gospodarcze. W pozostałych wypadkach nie jest to czynnik kluczowy, bowiem przepisy są dla wszystkich takie same. Wybór kancelarii adwokackiej czy radcowskiej warto więc poprzedzić weryfikacją, co najmniej w zakresie jej specjalizacji.

IV. Dobra kancelaria adwokacka, czyli jaka?

Dobra kancelaria adwokacka czy radcowska to taka, która: zawsze dba o interes Klienta, posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz zaangażowanie, dokłada należytej staranności do prowadzonej sprawy oraz budzi u Klienta pełne zaufanie co do podejmowanych działań. Nie zawsze (a raczej rzadko) będzie to kancelaria najtańsza.