Branża budowlana ma ogromne znaczenie dla całej gospodarki. Bez odpowiedniego doświadczenia, nie jest łatwo odnaleźć się w jej specyfice. Cały proces inwestycyjno-budowlany jest skomplikowany, czasochłonny i wymaga zaangażowania wielu osób. Od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do chwili wydania kluczy mijają miesiące i lata. W tym czasie na wszystkich uczestników projektu czekają trudne wyzwania i liczne problemy. Nie tylko czysto techniczne, ale również, a może przede wszystkim – prawne. Kompleksowa obsługa prawna firm budowlanych wymaga zatem nie tylko znajomości branży, ale również doświadczenia i szerokiej wiedzy tak w zakresie prawa budowlanego, jak i prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska czy prawa cywilnego. Problemy prawne mogą bowiem dotyczyć tak prawidłowości decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzona jest budowa, jak i wzajemnych cywilnoprawnych roszczeń podmiotów uczestniczących w procesie. Prawo budowlane pełne jest formalizmów. Kategoria obiektu budowlanego, obowiązki różnych podmiotów czy wymogi formalne uzyskania pozwolenia na budowę – to tylko niektóre zagadnienia, które mogą powodować dużo wątpliwości.

Przy wznoszeniu większych inwestycji powszechną praktyką jest korzystanie z podwykonawców, którzy są odpowiedzialni za realizację tylko niewielkiego fragmentu budynku. Często, z przyczyn od siebie zależnych, lub nie, roboty budowlane bywają opóźnione. Często następuje to z powodu braku siły roboczej, złej pogody, czy też większego zakresu prac niezbędnych do wykonania. Oczywiście, tego rodzaju opóźnienia wpływają na termin oddania całej inwestycji, a to powoduje powstanie wzajemnych roszczeń. Każda ze stron procesu budowlanego powinna zabezpieczyć się odpowiednią umową, a w razie powstania problemów, warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata lub radcy prawnego. Obsługa prawna inwestycji budowlanych to jedna ze specjalizacji naszej Kancelarii.

Wspieramy na wszystkich etapach prowadzenia inwestycji. Pomagamy uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przygotowujemy i weryfikujemy umowy. Reprezentujemy przed sądami wszystkich instancji. Obsługa prawna firm budowlanych to duże wyzwanie, na które jesteśmy gotowi.

Obsługa prawna deweloperów

Jedną z najszybciej rozwijających się w ostatnich latach gałęzi budownictwa, jest budownictwo mieszkaniowe. Popyt na lokale zdecydowanie przerastał podaż. W ciągle rosnącym rynku mieszkaniowym swej szansy upatrywało wielu nowych deweloperów. Prowadzenie działalności deweloperskiej to jednak nie tylko zyski. To również odpowiedzialność. Nie tylko za zobowiązania wynikające z zawartych umów deweloperskich, ale również wobec innych podmiotów zaangażowanych w proces budowy. Odpowiedzialność dewelopera nie kończy się na wydaniu gotowego mieszkania. Trwa ona dalej i kończy się dopiero z przedawnieniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady czy też gwarancji. Nie zawsze mieszkanie spełnia oczekiwania klientów; nie zawsze też klient ma w tym zakresie rację. W ostatnich latach liczba sporów na linii deweloper – klient znacząco wzrasta. Obsługa prawna deweloperów na najwyższym poziomie wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. My taką obsługę zapewniamy.

Obsługa prawna konsumentów

Na końcu całego procesu inwestycyjnego bardzo często znajduje konsument, który nierzadko inwestuje w nieruchomość dorobek całego życia. Konsument zawsze jest stroną słabszą, szczególnie chronioną przez ustawy o prawie budowlanym. Deweloperzy nie zawsze pozostają w pełni uczciwi z konsumentami. Często próbują obchodzić rygory umowy deweloperskiej lub zamieszczają w jej treści klauzule niedozwolone. Zdarza się, że zamiast umowy deweloperskiej, która jest dla konsumenta bezpieczniejsza, deweloper proponuje umowę przedwstępną, w dodatku w zwykłej formie pisemnej. Nie w formie aktu notarialnego. W czasach szybko rosnących cen materiałów budowlanych, deweloper nie zawsze zainteresowany jest wykonaniem zawartej już umowy i szuka sposobów na podniesienie ceny sprzedaży. Jak każda umowa, również umowa deweloperska, może być między stronami negocjowana i zmieniana. W pierwszej kolejności jednak konsument musi zyskać świadomość, na które postanowienia nie powinien się godzić. Jeśli konsumenta czeka umowa deweloperska konsultacja jej z radcą prawnym lub adwokatem jest bardzo wskazana. O tym, czy korzystna jest umowa deweloperska prawnik z odpowiednim doświadczeniem od razu konsumenta poinformuje i zaproponuje ewentualne zmiany. Nierzadko zdarza się również, że wydany konsumentowi lokal odznacza się daleko idącą wadliwością. Pękające ściany, nieszczelność okien czy dachu albo usterki instalacji elektrycznej to typowe wady nowo wybudowanych lokali. Deweloperzy często uchylają się od usunięcia wad, nawet w sytuacjach gdy wady są ewidentne. Liczą na to, że konsument nie będzie dochodził swoich roszczeń, które na końcu ulegną przedawnieniu. Niestety, często ta taktyka okazuje się skuteczna, ponieważ konsumenci, w większości przypadków, nie decydują się na wytoczenie powództwa. Konsument nie stoi jednak na straconej pozycji. Ma liczne, przewidziane w ustawie narzędzia i może skutecznie upominać się o swoje prawa, jeżeli tylko ma tych praw świadomość. Doświadczony adwokat lub radca prawny z pewnością będzie potrafił wspomóc konsumenta dochodzącego swoich praw wobec dewelopera.