Jeszcze nie tak dawno temu, kiedy Internet dopiero raczkował, nikt nie przypuszczał, że za kilka lat możliwe będzie robienie zakupów bez wychodzenia z domu. Dziś, zakupy w Internecie robi zdecydowana większość z nas. Z pewnością przyczynia się do tego ogromna wygoda konsumentów, w zasadzie nieograniczony dostęp do produktów oraz możliwość bieżącego porównywania cen. Jednak czynnikiem, który ostatecznie przeniósł handel do sieci, był COVID-19. Zamknięcie galerii i strach przed zakażeniem na zawsze zmieniły sposób zrobienia zakupów.

Nie może więc dziwić lawinowo rosnąca liczba sklepów Internetowych. Prowadzenie takiego sklepu nie jest jednak tak proste, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Działalność sklepów internetowych podlega obwarowaniom wielu ustaw i innych aktów prawnych. Nie istnieje jedna ustawa, która kompleksowo regulowałaby kwestię sklepów internetowych. Doświadczona kancelaria e-commerce z pewnością jednak prawidłowo przygotuje sklep do prowadzenia bezpiecznej działalności. Obsługa prawna e-commerce to nie tylko regulamin sklepów internetowych, ani nawet cały pakiet dokumentów dla sklepu internetowego, ale i prowadzenie sporów z klientami, prawidłowe wdrożenie RODO oraz wszystkie inne kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prawo w e-commerce jest tyle skomplikowane, co istotne. Konsekwencje jego naruszenia są bardzo to daleko idące. Wyspecjalizowany prawnik sklepy internetowe znający od podszewki z pewnością jednak ustrzeże sklep od jakichkolwiek kar. Obsługa prawna sklepów internetowych to jedna ze specjalizacji naszej kancelarii.

Przede wszystkim, osoba prowadząca sklep internetowy zazwyczaj jest przedsiębiorcą. Przed otwarciem sklepu internetowego należy więc dobrze zastanowić się nad najlepszą formą prawną dla planowanego przedsięwzięcia. W grę może wchodzić indywidualna działalność gospodarcza, ale również różne rodzaje spółek. Wszystko zależy od liczby osób zaangażowanych w przedsięwzięcie, jego skali i pomysłu na biznes. Pomagamy wybrać najlepszą formę prowadzenia działalności gospodarczej oraz skutecznie przeprowadzamy proces rejestracji firmy.

Następnie, przejść można do inicjowania procesu sprzedaży w Internecie. Oczywiście, podstawowym dokumentem, na podstawie którego sklep prowadzi działalność, jest regulamin sklepu internetowego. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną wprost nakazuje przyjęcie regulaminu oraz wskazuje, co taki regulamin powinien zawierać. Zgodnie z wymienionym aktem prawnym, regulamin powinien określać: 1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; 2) warunki     świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym; 3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; 4) tryb postępowania reklamacyjnego. Zdecydowanie więcej obowiązków nakłada na sklep internetowy ustawa o prawach konsumenta. Zgodnie z tym aktem prawnym, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym, prowadzący ten sklep przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta, w sposób jasny i zrozumiały, aż o ponad 20  różnych kwestiach. Są to informacje dotyczące m.in.  głównych danych identyfikujących podmiot prowadzący sklep internetowym, sposobu i terminu zapłaty, obowiązku dostarczenia przez sklep rzeczy bez wad czy sposobie i terminie wykonania przez konsumenta prawa odstąpienia od umowy. Oczywiście, prawidłowo przygotowany regulamin sklepu internetowego musi spełniać wszystkie wymogi prawa, nie tylko niektóre z nich. Nie oznacza to jednak, że przy konstruowaniu regulaminu nie istnieje żadna dowolność. Dobry prawnik e-commerce tak przygotuje regulamin sklepu internetowego, aby z jednej strony spełniał wszystkie wymogi ustawowe, a z drugiej strony w maksymalny sposób zabezpieczał interes podmiotu prowadzącego sklep.

Jednak regulamin sklepu internetowego to dopiero początek. Cały pakiet dokumentów dla sklepu internetowego będzie obejmował także politykę cookies, ale przede wszystkim powinien obejmować profesjonalne wdrożenie procedury RODO. Sklepy internetowe przetwarzają mnóstwo danych osobowych i to nie tylko swoich klientów, ale również dostawców, pracowników i innych osób. Sklep internetowy musi więc zadbać o odpowiedni sposób zbierania danych osobowych, ich przechowywanie, klauzule informacyjne dla Klientów oraz prawidłową treść zgód na przetwarzanie. Najczęściej sklepy internetowe rozsyłają klientom newsletter i inne treści marketingowe – w tym zakresie również należy wprowadzić odpowiednie rozwiązania prawne, które umożliwią legalne przesyłanie takich treści. Jak wiadomo – kary za naruszenie RODO potrafią być niebagatelne. Warto zadbać już na początku o wdrożenie odpowiednich procedur. Tylko doświadczony prawnik sklepy internetowe może obsłużyć kompleksowo.

Należy jednak pamiętać, że przepisy się zmieniają. W polskim środowisku prawnym – szczególnie dynamicznie. Sklep internetowy musi za tymi zmianami nadążać i cały czas dostosowywać swoją dokumentację i procedury do aktualnie obowiązujących przepisów. Również w tym zakresie wspieramy naszych stałych klientów, nieustannie monitorując obowiązujący stan prawny oraz wprowadzając odpowiednie zmiany do wdrożonych już przez naszych klientów dokumentów i procedur.

Wreszcie, prowadzenie sklepu internetowego to również spory i to nie tylko z klientami niezadowolonymi z jakości otrzymanego towaru, terminu realizacji zamówienia czy sposobu załatwienia reklamacji, ale również z dostawcami czy pracownikami. Reprezentujemy klientów na wszystkich etapach postępowań, w tym sądowych.

Wszechstronna obsługa prawna firm wymaga wiedzy i doświadczenia. Prawnik e-commerce musi biegle poruszać się w wielu obszarach prawa, w tym prawa cywilnego, gospodarczego oraz ochrony danych osobowych. Nasi prawnicy posiadają w tych obszarach wiedzę, popartą wieloma skutecznymi wdrożeniami.