• Sporządzanie i opiniowanie kontraktów budowlanych

Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego doskonale wiedzą, jak ważna jest precyzyjnie sformułowana umowa. W razie sporu, postanowienia umowne często przesądzają o jego wyniku. Wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania i opiniowania umów budowlanych przekładamy na bezpieczeństwo naszych Klientów. Prezentujemy indywidualne podejście do każdej umowy, opiniujemy i analizujemy ryzyka związane z ich zawarciem tak, aby nasi Klienci wiedzieli na co zwrócić szczególną uwagę. Dużą wagę przywiązujemy do wypracowania skutecznych zabezpieczeń wykonania kontraktu. Proponujemy proste i skuteczne rozwiązania.

  • Prowadzenie sporów budowlanych

Wieloletnie doświadczenie w sporach dotyczących inwestycyjnych procesów budowlanych pozwala nam sprawnie przeprowadzać naszych Klientów przez meandry postępowania sądowego. Reprezentujemy zarówno inwestorów i generalnych wykonawców, jak i podwykonawców, przed sądami wszystkich instancji. Naszą zasadą jest kompleksowość proponowanych rozwiązań. Ustalamy taktykę procesową, na bieżąco reagujemy na przebieg postępowania, sporządzamy pisma, reprezentujemy Klientów na sali sądowej, pomagamy wyegzekwować zasądzone świadczenie. Znajdujemy właściwe argumenty.

  • Doradztwo w zakresie w obrocie nieruchomościami

Rynek obrotu nieruchomościami jest rynkiem szczególnym, narażonym na wiele ryzyk związanych zarówno ze stanem prawnym, jak i stanem faktycznym  nieruchomości. Poruszanie się w tym obszarze wymaga doświadczenia, wiedzy i przykładania należytej uwagi do najmniejszych detali. Pomagamy ustalić stan prawny nieruchomości, posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań w sprawach o zasiedzenie, usuwamy niezgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Sporządzamy i opiniujemy umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości, weryfikujemy projekty aktów notarialnych, sporządzonych przez notariuszy. Doradzamy najlepsze rozwiązania.

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych – pozostałe usługi

Skontaktuj się z naszymi doradcami