• Reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również przed Sądem Najwyższym

Każda sprawa jest dla nas równie ważna. Nie ma sporów za małych i za dużych. Przykładamy najwyższą wagę do najdrobniejszych szczegółów. Klient jest na bieżąco informowany o postępach. Nasze doświadczenie procesowe przekłada się wprost na wyniki postępowań. Dążąc do uzyskania satysfakcjonującego wyniku, działamy często nieszablonowo, w oparciu o nowatorskie rozwiązania. W ramach świadczonych usług, nie tylko występujemy na salach sądowych. Sporządzamy pisma procesowe odznaczające się najwyższą jakością. Twardo i stanowczo negocjujemy warunki ewentualnych ugód. Choć siedziba kancelarii mieści się w Poznaniu, dbamy o interesy naszych Klientów na obszarze całej Polski. O jakości naszej pracy świadczą nasze wyniki. Otwórz zakładkę „Zobacz doświadczenie”, aby się przekonać.

  • Wsparcie na etapie wykonywania orzeczeń i decyzji

Prawomocny wyrok sądu czy ostateczna decyzja organu administracji nie kończą jeszcze postępowania w sprawie. Nawet, jeśli rozstrzygnięcie jest korzystne, trzeba je jeszcze wyegzekwować. Dłużnicy mają wiele sposobów na uniknięcie zapłaty, nawet pomimo toczącego się postępowania egzekucyjnego. Istnieją jednak sposoby skutecznej walki z takimi praktykami. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach egzekucyjnych. Dbamy, aby ich roszczenia zostały możliwie sprawnie i w jak najpełniejszy sposób zaspokojone.

  • Obsługa sporów transgranicznych

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło polskim przedsiębiorcom zachodnie rynki. Międzynarodowa wymiana handlowa osiągnęła niespotykane wcześniej rozmiary. Musi to jednak rodzić także międzynarodowe spory i konflikty. Reprezentujemy zarówno Klientów z Polski, jak i zza granicy. Sporządzamy i opiniujemy międzynarodowe umowy, prowadzimy negocjacje. W razie potrzeby, reprezentujemy interesy naszych Klientów w sądzie. Współpracujemy z kancelariami położonymi na terytorium Francji, Włoch, Niemiec, czy Hiszpanii. Mamy doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sporach z podmiotami z Chin.

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych – pozostałe usługi

 

Skontaktuj się z naszymi doradcami